„Wielka Misja na placach 2016” … idźcie i mówcie Dobrą Nowinę na całym świecie…

wielkamisja

Zapraszamy już DZIŚ na kolejne spotkanie, które odbędzie się dnia 10 kwietnia 2016 roku o godzinie 15:00 na toruńskiej Starówce i kolejne trzy niedziele….

Przyjdź posłuchaj zaryzykuj czas dla Boga

Ten dzień jest szczególny dla Ciebie…. może jesteś DZIŚ w trudnej sytuacji….. może DZIŚ poszukujesz odpowiedzi na swoje życie… może DZIŚ czujesz się samotny… przyjdź i posłuchaj!

….Jeśli DZIŚ usłyszycie Jego głos nie zatwardzajcie waszego serca…..

Reklamy

8 grudnia …. to nie tylko Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

maria camminoUroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, która przypada w dniu 08 grudnia to również dzień bardzo ważny dla Drogi Neokatechumenalnej. W tym dniu wszystkie wspólnoty na całym świecie błogosławią i dziękują Miłosiernemu Panu przez ręce Boga Rodzicielki za wzbudzenie w Kościele tej rzeczywistości…                      Droga Neokatechumenalna nie jest ruchem, czy stowarzyszeniem, lecz narzędziem w łonie parafii, by na nowo przywieść do wiary ludzi, którzy ją porzucili.   Zapoczątkowana w latach sześćdziesiątych w jednym z ubogich przedmieść Madrytu, przez Kiko Argüello i Carmen Hernández, została poparta przez arcybiskupa Madrytu Casimiro Morcillo, który dostrzegł w tej pierwszej grupie rzeczywiste odkrycie Słowa Bożego i praktyczną realizację odnowy liturgicznej, wprowadzanej wówczas przez Sobór.

Pierwsza wspólnota w Polsce powstała w Lublinie w 1975 r. za zgodą i błogosławieństwem ówczesnego Pasterza Diecezji Lubelskiej, bpa Bolesława Pylaka. Przyjął on ekipę katechistów przybyłych z Rzymu: Stefano Gennarini, który do dziś jest odpowiedzialnym za Drogę w Polsce, o. Alfreda Cholewińskiego SJ (zm. 1988 r.) i Giulianę, katechistkę odpowiedzialną dziś za drogę w Korei. Katechezy rozpoczęły się w Wielkim Poście w kościele OO Jezuitów przy ul. Królewskiej. Powstały wówczas dwie równoległe wspólnoty. Wkrótce o. Alfred Cholewiński wraz ze Stefano rozpoczęli także katechezy w Łodzi za zgodą tamtejszego ordynariusza, bpa Rozwadowskiego.

W Lublinie 1976 r. wyłoniono pierwszych katechistów lokalnych, którzy głosilikatechezy w parafii św. Michała Archanioła na Bronowicach, gdzie też powstały dwie równoległe wspólnoty. W 1977 r. Drogę rozpoczęto także w parafiiWniebowzięcia NMP w Puławach, a następnie w Lublinie u OO Kapucynów na Poczekajce.

W 1976 r. o. Alfred Cholewiński z katechistami lubelskimi otworzyli Drogę w Krakowie (zgodę na rozpoczęcie katechez dał Kard. K. Wojtyła), a w 1977 r. z pozwoleniem Kard. Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski rozpoczęto katechezy w Warszawie. W tym samym roku katechiści z Lublina otworzyli drogę w Pile, Poznaniu, Gdańsku, Sokołowie, a także w Czechosłowacji, na Litwie, na Ukrainie i w Gruzji.

wygląd tyłu

Pod koniec lat osiemdziesiątych XX w. na Drodze Neokatechumenalnej zbudził się także nowy charyzmat: rodziny ofiarujące się do dyspozycji do misji, gotowe pomagać parafiom w strefach zdechrystianizowanych lub uczestniczyć, jako forma„inplantatio Ecclesiae”, w odtworzeniu struktury parafialnej. Pierwsze rodziny z Polski, przede wszystkim z Lublina wyruszyły na misję do Rosji (Moskwa) i na Białoruś (Bobrujsk, Homel), a potem do Izraela (Jaffa). Obecnie na misji rodzin i „ad gentes” w różnych krajach Europy (Rosja, Austria, Albania, Szwecja, Niemcy, Łotwa) a także w USA, jest 16 rodzin z diecezji lubelskiej, a z całej polski prawie 50.

Arcybiskup Bolesław Pylak widząc owoce, jakie rodziła Droga w 1996 r. w specjalnym apelu zachęcał wszystkich proboszczów archidiecezji by otworzyli się na Drogę: „jest ona autentyczną realizacją Kościoła i jego zadań, jest niejako jego rdzeniem (…) akcentując wagę ewangelizacji jako początku drogi życia chrześcijańskiego, z przedłużeniem jej w formie życia sakramentalnego. Dlatego neokatechumenat nie jest jakimś dodatkiem do życia Kościoła, jest natomiast świadomym wejściem w jego pełną realizację” („Niedziela” 1996 nr 40, s. 6).

W wyniku tego apelu rozpoczęto katechezy w piętnastu nowych parafiach lubelskich. Obecnie w archidiecezji lubelskiej Droga jest otwarta w 30 parafiach i liczy ok.100 wspólnot. Trzy najstarsze wspólnoty lubelskie (I i II u OO Jezuitów i I w parafii św. Michała) prowadzone są przez ekipę wędrowną delegowaną, odpowiedzialną za Drogę w Polsce: dr Stefano Gennarini, don Livio Orsingher i Silvana Venditti.

Aby lepiej służyć licznym wspólnotom i pomagać w różnych posługach formacyjnych również w skali ogólnopolskiej (organizowanie wyjazdów na Światowe Dni Młodzieży, przygotowanie druku Biblii Jerozolimskiej) Arcybiskup Lubelski, na prośbę ekipy odpowiedzialnej za Drogę w Polsce, erygował w 1996 r. Centrum Formacji Wspólnot Neokatechumenalnych Archidiecezji Lubelskiej, które otrzymało osobowość prawną kościelną i państwową. Jan Paweł II w licznych spotkaniach ze wspólnotami neokatechumenalnymi zawsze podkreślał, że to, co czynił dla wiary katechumenat w Kościele pierwotnym, to czynią dziś wspólnoty neokatechumenalne.

Bracia przechodzą Drogę Neokatechumenalną w małych wspólnotach w jej różnych etapach, od prekatechumenatu do odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. Celebrują raz w tygodniu we własnych parafiach Liturgię Słowa Bożego i Eucharystię, przygotowane przez grupę braci i raz w miesiącu uczestniczą w konwiwencji (w ten sposób Droga opiera się na trójnogu: Słowo – Liturgia – Wspólnota).

Co roku w parafiach, gdzie obecna jest Droga albo tam, gdzie o nią proszą, ekipa, w której skład wchodzą proboszcz lub inny prezbiter i katechiści świeccy, proponuje katechezy dla dorosłych (trwające dwa miesiące), skierowane zarówno do tych, którzy uczestniczą w życiu parafii jak i do oddalonych od Kościoła.

 źródło: http://archidiecezjalubelska.pl/blog/40-lat-drogi-neokatechumenalnej-w-polsce/

 

 

„Nasi Łotysze” u Ojca Świętego Franciszka

marcinki i stryju w italiiGorące pozdrowienia ze słonecznego Watykanu, z Placu Świętego Piotra przesyłają „nasi Łotysze” przebywający na Misji „ad Gentes” w Rydze. Wraz z życzeniami przysyłają nam m.in. te słowa Ojca Świętego, który podczas rozesłania rodzin na Misje „ad Gentes” powiedział:  „Pragnę tego dokonać! Idźcie w imię Chrystusa na cały świat, by nieść Jego Ewangelię: niech Chrystus was poprzedza, niech wam towarzyszy i dokona tego zbawienia, które niesiecie!”

Na zdjęciu od prawej: Agnieszka Marcinkowska, Janusz Stryjecki (katechista wędrowny odpowiedzialny za nasz region) i mąż Agnieszki Przemek Marcinkowski.

Papież do neokatechumenatu: Jesteście darem… pierwsze echa po spotkaniu

Droga Neokatechumenalna jest prawdziwym darem Opatrzności dla Kościoła naszych czasów – powiedział Franciszek posyłając na cały świat 31 „missio ad gentes”, utworzonych z 200 rodzin z 600 dziećmi.

El Papa Francisco saluda a Kiko Argüello esta mañana en el Aula Pablo VI en el Vaticano. Foto Daniel Ibáñez / ACI Prensa

Ojciec Święty zaznaczył, że patrząc na to dzieło odczuwa pociechę, doświadczając potwierdzenia, że Duch Święty żyje i dokonuje w swoim Kościele wielkich dzieł również dzisiaj, odpowiadając na potrzeby współczesnego świata.

Papież podziękował przedstawicielom Drogi Neokatechumenalnej za przybycie i spotkanie, aby otrzymać od Następcy Piotra potwierdzenie swego powołania, wsparcie swej misji i błogosławieństwo dla swego charyzmatu. „Pragnę tego dokonać! Idźcie w imię Chrystusa na cały świat, by nieść Jego Ewangelię: niech Chrystus was poprzedza, niech wam towarzyszy i dokona tego zbawienia, które niesiecie!” – powiedział Franciszek… czytaj dalej

źródło: gosc.pl

 

 

Ojciec Święty Franciszek na zakończenie spotkania otrzymał  również dar od Inicjatorów Drogi Neokatechumenalnej w postaci malowidła określanego nazwą PIETA – czyli scena  gdy Maryja trzyma Jezusa martwego i go opłakuje.

 

 

Piszą również o tym spotkaniu inne portale m.in.:

deon.pl => czytaj artykuł „Franciszek o Neokatechumenacie”

niedziela.pl => czytaj artykuł „Jesteście darem Opatrzności dla współczesnego Kościoła”

Dla tych którzy nie mogli oglądać dzisiejszej audiencji przedstawiamy link poprzez który możecie obejrzeć cała transmisje ze spotkanie – warto!                                                                   http://tv-trwam.pl/film/audiencja-dla-drogi-neokatechumenalnej

Droga Neokatechumenalna u papieża Franciszka

NEWS FRONDY! Droga Neokatechumenalna u papieżaPapież Franciszek w piątek     6 marca br. roześle kolejne kilkaset rodzin na misje, aby tworzyć żywy Kościół w zdechrystianizowanych i zlaicyzowanych zakątkach całego świata.                                             Specjalna audiencja Drogi Neokatechumenalnej odbędzie się w Auli św. Pawła VI o godz. 11.30.

Obecni będą inicjatorzy wspólnoty, hierarchowie, rodziny, które zdecydowały się oddawać swoje życie dla Chrystusa i wyruszą na missio ad gentes, odpowiedzialni i członkowie wspólnot z całego świata w tym z Polski.

Papież Franciszek kontynuuje więc tradycję rozpoczętą przez św. Jana Pawła II, który zainicjował osobiste wysyłanie rodzin na ewangelizację świata. Robił to także Benedykt XVI, który jeszcze jako prefekt Kongregacji Nauki Wiary przez wiele lat badał duchowość tego zgromadzenia, aby ostatecznie zatwierdzić jej statuty, a następnie wysoko ocenić jej dyrektorium katechetyczne i liturgiczne.

W zeszłym roku w audiencji z papieżem Franciszkiem uczestniczyło ok. 10 tys. katechumenów. Na misje, drogą losowania, zostało rozesłanych 414 rodzin, w większości wielodzietnych. Bezpośrednią relację z tego wydarzenia można oglądać w Telewizji Watykańskiej, a także w TV TRWAM pod tym linkiem => kliknij tu.  

źródło: fronda.pl

ECHA AUDIENCJI PAPIEŻA FRANCISZKA DLA DROGI NEOKATECHUMENALNEJ

Bracia,

jak dobrze wiemy, w dniu dzisiejszym miało miejsce bardzo ważne wydarzenie dla Drogi Neokatechumenalnej ale także dla Życia całego Kościoła. Ojciec Święty Franciszek spotkał się z przedstawicielami Drogi Neokatechumenalnej by rozesłać 414 rodzin na misję ewangelizacyjną.

Papież w Swojej wypowiedzi powiedział m.in takie slowa: „Wolność każdego człowieka nie może być wymuszona i należy również respektować ewentualne decyzje tych, którzy postanowią poszukiwać poza Drogą innych form życia chrześcijańskiego, pomagających im wzrastać w odpowiedzi na wezwanie Pana”.

Zapraszamy Was do zapoznania się z pierwszymi doniesieniami prasowymi wobec tego wydarzenia:

„Bądźcie świadkami dobroci i miłosierdzia Boga”

„Franciszek posyła na misje 414 rodzin”

„Słowo Papieża Franciszka wygłoszone do przedstawicieli Drogi Neokatechumenalnej”

„Bądźcie posłańcami i świadkami miłosierdzia”

„Papieskie spotkanie ze wspólnotami neokatechumenalnymi. Rozesłanie rodzin na misje”

Mówią, że po okropnościach Auschwitz nie można wierzyć w Boga…

Reportaż o symfonii ‚Cierpienie niewinnych’ i Wielkiej Misji na placach

Relacja z celebracji symfoniczno-katechetycznej „Cierpienie niewinnych” w obozie zagłady Auschwitz-Birkenau 23.06.2013.

Wywiady:
abp Józef Michalik
Kiko Arguello
ks. Andrzej Kuciński
ks. Salvador Pane Dominguez
ks. Francesco Voltaggio
Paolo

Tematy: Symfonia jako narzędzie dialogu Żydów z Chrześcijanami, Wielka Misja na Placach, Missio ad Gentes, Neokatechumenat, Droga Neokatechumenalna