Miesięczne archiwum: Kwiecień 2017

…to jest TA NOC …

Oto Święto Paschy, gdy zabija się Baranka. Oto właśnie ta noc, gdy uwolniłeś naszych ojców z niewoli egipskiej. Oto właśnie ta noc, która nas wyrywa  z ciemności zła. Oto właśnie ta noc, w której On zwyciężył ciemności grzechu! TO JEST … Czytaj dalej

Opublikowano Droga Neokatechumenalna | Dodaj komentarz