Redditio Symboli

Zapraszamy na uroczyste Wyznanie Wiary u oo. paulinów w poniższych terminach:

-poniedziałek, 18.03
-środa, 20.03
-poniedziałek, 25.03
-czwartek, 28.03
-poniedziałek, 01.04
-czwartek, 04.04 (przewodniczył będzie ks. bp Wiesław Śmigiel)
-poniedziałek 08.04.

50 lat Drogi Neokatechumenalnej

W sobotę, 5 maja 2018 roku, odbędzie się uroczyste Te Deum za 50 lat istnienia Drogi Neokatechumenalnej.

W uroczystości dziękczynnej za miłość i wierność Boga w tych latach Papież Franciszek
pośle 36 nowych missio ad gentes, które na prośbę tyluż samo biskupów, zaniosą Dobrą
Nowinę do obszarów zsekularyzowanych lub tam, gdzie obecność Kościoła jest niewielka, do miast na całym świecie.
Papież Franciszek wyśle także 20 wspólnot z różnych parafii Rzymu, które ukończyły
inicjację chrześcijańską, do innych parafii znajdujących się na peryferiach Rzymu, których proboszczowie poprosili o pomoc w ewangelizacji osób oddalonych od Kościoła.

Spotkanie, które zostanie zwieńczone śpiewem hymnu „Te Deum” jako podziękowanie za te 50 lat, zostanie poprowadzone przez międzynarodową ekipę Drogi Neokatechumenalnej:
Kiko Argüello, ojca Mario i Ascensión Romero, która została dołączona do ekipy w
ostatnim czasie.
W wyjątkowy sposób zostanie wspomniana Carmen Hernandez, razem z Kiko
współinicjatorka Drogi Neokatechumenalnej, która zmarła 19 lipca 2016 r.

Uwaga! Dzięki uprzejmości Telewizji Trwam, będzie można oglądać transmisję z tej uroczystości z polskim tłumaczeniem, w godzinach 10:45 – 12:30. Zachęcamy do oglądania!

50latdrogitrwam